Charlotte Buys

Klankontwerper | Sound Designer

Charlotte Buys

Klankontwerper

Charlotte is ’n heropname ingenieur/dialoog redigeerder by Area 5.1.

Met 24 jaar se ondervinding in die film-industrie (en met meer as 20 jaar se ondervinding in die klankgedeelte van naversorging), bring Charlotte haar omvattende kennis en ekspert-ore aan enige klankproduksie.

Sy het 14 vollengte heropname filmkrediete agter die blad en het twee Safta-toekennings gewen, onder meer vir White Lion en Material.

Sy het ook die dialoog en addisionele dialoog opnames op meer as 30 vollengte films behartig.

Charlotte Buys

Sound Designer

Charlotte is a re-recording engineer/dialogue editor at Area 5.1.

With 24 years of film industry experience and having worked in the sound part of post production for 20 years, Charlotte brings a wealth of experience and expert “ears” to any sound production.

She has 14 features re-recording credits to her name, with two SAFTA awards for White Lion and Material.

She has also edited dialogue and ADR on over 30 feature films.